×

ANUNȚ privind inițierea elaborării deciziilor

  • ,, Cu privire la selectarea terenului pentru construcția sondei arteziene”
  • ,,Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului ”
  • ,,Cu privire la preluarea în gestiune a fîntînilor arteziene din satul Peresecina”,
  • ,, Cu privire la replanificarea grafică a terenurilor din zona 6453206, 6453213 ”.

Autoritatea executivă  a consiliului local Peresecina, raionul Orhei,  inițiază, începînd cu data de 23.06.2023, procedura de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Peresecina.

Proiectele de decizie  sunt disponibile pe pagina web oficială https://peresecina.md , la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”.

Recomandările pe marginea inițierii consultarii publice a proiectelor de decizii, pot fi expediate pe

  • adresa poștală: Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria
  • adresa electronică : peresecina@gmail.com.
  • la telefonul: 023547236

023542707

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor:

Galina Gaiduc- Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina