×

Consultări publice ale proiectelorData publicării: 22.02.2023


Data publicării: 05.12.2022


Data publicării: 27.06.2022


Data publicării: 12.11.2021


Data publicării: 24.05.2020


Data publicării – 10.02.2020


Data publicării: 20.01.2020  


Data publicării: 31.07.2019

 1. Consultarea publica a proiectului de buget local Peresecina și taxelor pentru anul 2020”

 1. Cu privire la aprobarea bugetului local Peresecina pentru anul 2020 in prima lectura
 2. Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la trecerea terenului nr. cadastral 64532100265 cu suprafața de 0.7641 ha (intravilan), modul de folosință agricol, din proprietate publică domeniu public în proprietate pub
 3. Consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la expunerea la licitatie pentru arenda a bunurilor proprietate a UAT Peresecina” (data publicării: 16.05.2019)
 4. Proiect de decizie cu privire la trecerea terenurilor proprietae publică domeniu public în proprietate publică domeniu privat
 5. Anunt de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina
 6. Anunt privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie
 7. Proiect-de-decizie-cu-privire-la-aprobarea-exerciţiului-bugetar-al-Primăriei-satului-Peresecina-pentru-9-luni-ale-anului-2018.
 8. Proiect de decizie cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019
 9. Proiect de decizie cu privire la rectificarea bugetului UAT Peresecina pentru luna noiembrie 2018
 10. Proiect de decizie cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2019
 11. Proiect de decizie cu-privire-la-aprobarea-bugetului-UAT-Peresecina-pe-anul-2019-în-prima-lectură