×

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței ,,Mugurașii”

Primăria Peresecina , anunță desfășurarea primei etape a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței ,,Mugurașii” din satul Peresecina, raionul Orhei :

-verificarea îndeplinirei condițiilor de participare la concurs

( examinarea dosarelor).

Prima ședință a comisiei de concurs, va avea loc la data de 26.09.2022, ora ­15.00,  în sala de ședințe a primăriei Peresecina

Informalii suplimentare la tel. 023542707 / 023547236

Președintele Comisiei de concurs                             Constantin BUSUIOC