×

Simbolurile localități

Stema satului Peresecina constă dintr-un cerc de culoare alba, în interiorul căruia se află un scut de culoare roșie. Pe scut este intipărit un copac cu rădăcini și un strugure de poamă. Totodată în interiorul scutului este înscris anul fondării satului Peresecina- 1436.

Fiecare element heraldic al stemei are o explicație:

Cercul semnifică globul pămîntesc, unde se regăsește localitatea Peresecina. Culoarea albă simbolizînd viața, pacea, adevărul, speranța, inocența, respect, puritate.

Scutul exprimă gloria poporului moldovenesc. Culoarea roșie semnifică curajul, îndrăzneala, dragostea și sacrificiul de țară.

Copacul cu rădăcini – simbol al forței fizice și morale , dîrzeniei, statorniciei, rezistenței în timp, veșniciei și se referă la așezarea geografică a localității în zona Codrilor moldavi, unde au avut loc cele mai importante evenimente istorice.

Strugurele de poamă reflectă cultivarea viței de vie, ca ramură economică preponderentă în localitate. Simbolizează pacea, bunăstarea , abundența și belșugul.