×

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de decizie:

  • Cu privire la înaintarea propunerii de proiect pentru finanțare în cadrul Programului „Satul European” /Ediția II,2024/          

Autoritatea executivă  a consiliului local Peresecina, raionul Orhei,  inițiază, începînd cu data de 14.02.2024, procedura de elaborare a  proiectului  de decizie a consiliului local Peresecina.

Proiectul de decizie  este disponibil pe pagina web oficială https://peresecina.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”.

Recomandările pe marginea inițierii consultarii publice a proiectelor de decizii, pot fi expediate pe

  • adresa poștală:  s. Peresecina, str. Ștefan cel Mare 57, Primăria
  • adresa electronică: prim.peresecina@gmail.com.
  • la telefonul:  023547236 023542707

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor:
Galina Gaiduc- Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina

Programul Național „Satul European”

/ediția II, 2024/

Mecanismul de selectare a proiectelor:
APEL COMPETITIV

Sursa de finanțare:
FONDUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALĂ ȘI LOCALĂ