×

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectelor de decizii

• Cu privire la aprobarea bugetului local Peresecina pentru anul 2024,
• Cu privire la aprobarea taxelor locale în primăria Peresecina pentru anul 2024,
• Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2024.
Cu privire la selectarea sectoarelor de drum pentru reparație

Autoritatea executivă  a consiliului local Peresecina, raionul Orhei,  inițiază, începînd cu data de 26.09.2023, procedura de elaborare a  proiectelor  de decizie a consiliului local Peresecina.
Proiectele de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială https://peresecina.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Recomandările pe marginea inițierii consultarii publice a proiectelor de decizii, pot fi expediate pe
• adresa poștală: s. Peresecina, str. Ștefan cel Mare 57, Primăria
• adresa electronică: prim.peresecina@gmail.com.
• la telefonul: 023547236/023542707

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor:
Galina Gaiduc – Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina