×

ANUNȚ privind inițierea elaborării deciziilor

 • Cu privire la aprobarea bugetului local Peresecina pentru anul 2023
 • Cu privire la stabilirea cotelor pentru impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2023
 • Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023
 • Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private în teritoriul satului Peresecina

Scopul  :

 • Elaborarea bugetului local Peresecina pentru anul 2023,
 • Punerea în aplicate a taxelor și impozitelorîn satul Peresecina pentru anul 2023,
 • Stabilirea și aplicarea Regulilor de întreținere a animalelor domestice pe lângă gospodăriile private în teritoriul satului Peresecina

Beneficiarii proiectului de decizie sînt instituțiile publice, cît și locuitorii satului Peresecina.

Impactul estimat:

 • Un cetățean informat – un cetățean protejat.

Proiectele de decizie vor fi elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

            Recomandările pe marginea inițierii consultarii publice a proiectelor de decizie, pot fi expediate pe

 • adresa poștală: Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria
 • adresa electronică : peresecina@gmail.com.
 • la telefonul: 023547236

023542707

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor:

Galina Gaiduc- Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina