×

ANUNȚ PRIVIND INIȚIEREA CONSULTĂRILOR PUBLICE

Primăria Peresecina  inițiază, începând cu data de 02.06.2022, consultarea publică a proiectelor de decizie :

  • Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de salubrizare în satul Peresecina
  • Cu privire la aprobarea tarifului pentru 1 m 3 de apă potabilă ÎM ,, SERVICII COMUNALE PERESECINA” 

Scopul  – informarea locuitorilor satului Peresecina și recepționarea recomandărilor părților interesate

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii satului Peresecina.

Impactul estimat:

  • adaptarea prețurilor pentru serviciile oferite de Întreprinderile Municipale lntercomunitare ,,PROSPER RURAL” și  ,, SERVICIILE COMUNALE PERESECINA” în raport preț-calitate, ținînd cont de rata inflației din republică și creșterea prețurilor la carburanți;
  • Un cetățean informat – un cetățean protejat.

Proiectele de decizie vor fi elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Recomandările pe marginea inițierii consultarii publice a proiectelor de decizie, pot fi expediate pe

  • adresa poștală: Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria
  • adresa electronică : peresecina@gmail.com.
  • la telefonul: 023547236, 023542707

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor:

Galina Gaiduc- Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina