×

ANUNȚ PRIVIND INIȚIEREA CONSULTĂRILOR PUBLICE

Primăria Peresecina  inițiază, începând cu data de 01.06.2022, consultarea publică a proiectului de decizie :

  • Cu privire la Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului local Peresecina 

Scopul – informarea locuitorilor satului Peresecina și recepționarea recomandărilor părților interesate

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii satului Peresecina.

Impactul estimat:

  • Un cetățean informat – un cetățean protejat.

Proiectul de decizie va fi elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Recomandările pe marginea inițierii consultarii publice a proiectelor de decizie, pot fi expediate pe

  • adresa poștală: Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria
  • adresa electronică: peresecina@gmail.com.
  • la telefonul: 023547236 023542707

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor:

Galina Gaiduc- Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina