×

ANUNŢ


(Publicat: 20.12.2018)

Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 20.12.2018 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la  trecerea terenurilor proprietate publică domeniu public în proprietate publică domeniu privat”

 Terenul agricol cu nr. cadastral 64531060311 cu suprafața de 0.0239 ha, pentru vînzare/cumpărare;

  • Terenul agricol cu nr. cadastral 64533170252 cu suprafața de 0,2282 ha, pentru vînzare/cumpărare;
  • Terenul agricol cu nr. cadastral 64533170253 cu suprafața de 0.2847 ha, pentru

vînzare/cumpărare

Scopul proiectului este acumularea mijloacelor financiare pentru menținerea și dezvoltarea înfrastructurii satului Peresecina.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este schimbarea domeniului terenurilor din public-public în domeniu public-privat .

Prevederile de bază ale proiectului sînt informarea largă a cetățenilor și transparența decizională a populației.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii satului Peresecina.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt introducerea modificărilor de rigoare în Registrul Cadastral și folosirea terenurilor în scop privat.

Impactul estimat al proiectului de decizie este utilizarea terenurilor în scopuri utile comunității

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Legea nr. 436 din 28.12.20006 privind administraţia publică locală,
  • Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
  • Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 23.01.2019,

pe adresa: raionul Orhei, satul Peresecina, str. Ştefan cel Mare 57, Primăria

pe adresa electronică: prim.peresecina@gmail.com,

la numărul de telefon – 023547236

Proiectul deciziei ,,Cu privire la trecerea terenurilor din proprietate publică domeniu public în proprietate publică domeniu privat” sînt disponibile:

pe pagina web oficială –  peresecina.md/

sau

la sediul primăriei Peresecina

situat pe adresa  – raionul Orhei, satul Peresecina, str. Ştefan cel Mare. 57