×

Articole

ANUNȚ privind inițierea elaborării deciziilor

Cu privire la aprobarea bugetului local Peresecina pentru anul 2023 Cu privire la stabilirea cotelor pentru impozitul pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2023 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023 Cu privire la aprobarea Regulilor […]

18 noiembrie 2022

Anunț concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței ,,Mugurașii”

Primăria Peresecina , anunță desfășurarea primei etape a concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței ,,Mugurașii” din satul Peresecina, raionul Orhei : -verificarea îndeplinirei condițiilor de participare la concurs ( examinarea dosarelor). Prima ședință a comisiei de concurs, va avea loc la data […]

21 septembrie 2022

Ofertă investițională

Spre atenția mediului de afaceri din Republica Moldova cît și de peste hotare, Partenerilor de dezvoltare, APL Peresecina vine cu o ofertă investițională pe teritoriul administrat. Peresecina Invest RO 201221 Peresecina Invest EN 201221

13 septembrie 2022

CONCURS DE ANGAJARE

Primăria Peresecina, raionul Orhei, începînd cu data de 17.08.2022, anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al grădiniței ,,Mugurașii” din satul Peresecina, raionul Orhei. Dosarul candidatului la funcția vacantă se va depune pînă la data de 16.09.2022 inclusiv, pe adresa: primăria Peresecina, raionul Orhei, […]

17 august 2022

Contact

Lasă un mesaj