Anunț Despre inițierea elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenului

Publicat : 11.07.2019   Anunț Despre inițierea elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenului cadastral 64532100265 cu suprafața de 0.7641 ha (intravilan), modul de folosință agricol , din domeniu public în domeniu privat a UAT Peresecuna Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind trecerea terenului : cadastral 64532100265, cu suprafața de 17,2776 […]

ANUNŢ

(Data publicării 17.05.2019) ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 17.05.2018 consultarea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la expunerea la licitație cu strigare pentru arendă a bunurilor proprietate a UAT Peresecina” Terenul agricol cu nr. cadastral 64531060311 cu suprafața de 0.0239 ha, pentru […]

Anunț

(Data publicării: 17.04.2019) Anunț de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind la expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina: Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina: terenul cu nr. cadastral 64531010739 cu suprafața de […]

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

(Publicat: 20.12.2018) Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 20.12.2018 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la  trecerea terenurilor proprietate publică domeniu public în proprietate publică domeniu privat”  Terenul agricol cu nr. cadastral 64531060311 cu suprafața de 0.0239 ha, pentru vînzare/cumpărare; Terenul agricol cu nr. cadastral 64533170252 cu suprafața de 0,2282 ha, pentru […]

Anunț privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina

(Publicat: 26.11.2018) de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina, din domeniul public-public în domeniul public-privat și proiectul deciziei privind privind schimbarea modului de folosință a terenurilor Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina, din domeniul public-public în […]

ANUNȚ

(Publicat: 22.11.2018) Primăria satului Peresecina anunță Licitație Deschisă în vederea achiziționării Produselor Alimentare pentru I jumătate a anului 2019. Toată informația și documentația de atribuire o găsiți pe: https://achizitii.md/ro/, dar și în rubrica Achiziții Publice  

ANUNȚ

(Publicat: 19.11.2018) Primăria satului Peresecina  inițiază, începând cu data de 19.11.2018, consultarea publică a proiectelor de decizii.  Proiectele  de decizii și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială http://peresecina.md/ la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”. Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse […]

Condiții mai bune pentru elevi. Acoperişul şcolii primare din Peresecina a fost renovat capital

(Publicat: 20.11.2018) Condiții mai bune pentru copii care învață la școala primară din satul Peresecina. Acoperișul instituției a fost renovat capital cu aproximativ un milion de lei. Odată cu trecerea anilor, acoperișul s-a deteriorat semnificativ, iar școala devenise nesigură pentru copii, dar și pentru învățători. „Acum este mai frumos, mai multe condiții sunt. Copii se […]