ANUNȚ

(Publicat: 25.11.2018) Primăria Peresecina  inițiază, începând cu data de 25.11.2019 consultarea publică  a proiectului de buget local Peresecina și  taxelor/impozitelor pentru anul 2020”.  Scopul proiectului: estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru pentru anul 2020 Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: în temeiul Legii nr. 436-XVI/ 2006 privind administraţia publică locală, ţinînd cont de Legea […]

ANUNŢ

publicat la: 31.07.2019 ,,Cu privire la trecerea terenului nr. cadastral 64532100265 cu suprafața de 0.7641 ha (intravilan), modul de folosință agricol, din proprietate publică domeniu public în proprietate publică domeniu privat al UAT Peresecina”

ANUNȚ

(Publicat: 11.07.2018) Anunț Despre inițierea elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenului cadastral 64532100265 cu suprafața de 0.7641 ha (intravilan), modul de folosință agricol , din domeniu public în domeniu privat a UAT Peresecuna Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind trecerea terenului : cadastral 64532100265, cu suprafața de 0,7641 ha (intravilan), categoria […]

ANUNŢ

data publicării: 16.05.2019 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie   Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 16.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la  expunerea la licitație a bunurile proprietate publică al UAT Peresecina” : pentru arendă: –    terenul cu nr. cadastral 64531010739 cu suprafața de 17,2776 ha (extravilan), […]

Anunț

(Data publicării: 17.04.2019) Anunț de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind la expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina: Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina: terenul cu nr. cadastral 64531010739 cu suprafața de […]

ANUNŢ

(Publicat: 20.12.2018) Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 20.12.2018 consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la  trecerea terenurilor proprietate publică domeniu public în proprietate publică domeniu privat”  Terenul agricol cu nr. cadastral 64531060311 cu suprafața de 0.0239 ha, pentru vînzare/cumpărare; Terenul agricol cu nr. cadastral 64533170252 cu suprafața de 0,2282 ha, pentru […]

ANUNȚ

(Publicat: 26.11.2018) de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina, din domeniul public-public în domeniul public-privat și proiectul deciziei privind privind schimbarea modului de folosință a terenurilor Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina, din domeniul public-public în […]

ANUNȚ

(Publicat: 22.11.2018) Primăria satului Peresecina anunță Licitație Deschisă în vederea achiziționării Produselor Alimentare pentru I jumătate a anului 2019. Toată informația și documentația de atribuire o găsiți pe: https://achizitii.md/ro/, dar și în rubrica Achiziții Publice  

ANUNȚ

(Publicat: 19.11.2018) Primăria satului Peresecina  inițiază, începând cu data de 19.11.2018, consultarea publică a proiectelor de decizii.  Proiectele  de decizii și alte materiale care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială http://peresecina.md/ la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor ”. Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse […]

Condiții mai bune pentru elevi. Acoperişul şcolii primare din Peresecina a fost renovat capital

(Publicat: 20.11.2018) Condiții mai bune pentru copii care învață la școala primară din satul Peresecina. Acoperișul instituției a fost renovat capital cu aproximativ un milion de lei. Odată cu trecerea anilor, acoperișul s-a deteriorat semnificativ, iar școala devenise nesigură pentru copii, dar și pentru învățători. „Acum este mai frumos, mai multe condiții sunt. Copii se […]