×

AUDIEREA PUBLICĂ a Strategiei de Dezvoltare a satului Peresecina pentru anii 2021-2026