×

Anunț! Primăria Peresecina, anunță convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Peresecina la data de 11.07.2020

Primăria Peresecina, anunță convocarea  şedinţei ordinare a Consiliului sătesc Peresecina la data de 11.07.2020, ora 1130,  în  sala de festivități a Casei de Cultură din satul Peresecina, cu  următoarea  ordine de zi:

  • Cu privire la alocarea surselor financiare

             Raportor: Dorogoi Eugenia, contabil-șef

  • Cu privire la modificarea bugetului pentru luna iulie anul 2020

              Raportor: Dorogoi Eugenia, contabil-șef

  • Cu privire la aprobarea organigramei, structurii și efectivului statelor de personal ale primăriei Peresecina

Raportor:Gaiduc Galina, secretarul consiliului sătesc

  • Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a bunurilor proprietate a UAT Peresecina

              Raportor: Postica Ion, specialist

  • Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol

              Raportor: Postica Ion, specialist

  • Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol

              Raportor: Postica Ion, specialist

  • Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol

              Raportor: Postica Ion, specialist

  • Cu privire la selectarea unui sector de drum public local pentru efectuarea lucrarilor de reparație în anul 2020 în cadrul Programului ,,Drumuri Bune -3”.

              Raportor:Buzu Valentina, primarul satului Peresecina

  • Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina de nivelul – I

Raportor:Buzu Valentina, primarul satului Peresecina

 

Proiectele de decizii sunt disponibile la compartimentul TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ, rubrica PROIECTE DE DECIZII.