×

Anunț! Consultare publică a proiectului de decizie, efectuarea lucrărilor de reparație în anul 2020 în cadrul Programului ,,Drumuri Bune-3”

Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 24 mai 2020 , consultarea publică a proiectului de decizie : „Cu privire la  selectarea  sectoarelor  de drum pentru reparație în anul 2020 în cadrul programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale

Scopul proiectului este de a indentifica porțiunile de drum  pentru reparație în dependență de importanța social-economică a acestuia și în dependență de doleanțele locuitorilor din sat.

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este lansarea Programului Guvernamental privind reparația periodică a drumurilor publice prin care se alocă resurse financiare pentru reparația drumurilor din localități. Prevederile de bază ale proiectului sînt Identificarea sectorelor de drum pentru reparație ; Suma alocată pentru satul Peresecina, raionul Orhei este de 1mln 298 mii lei.  Beneficiarii proiectului de decizie sînt Locuitorii satului Peresecina  raionul Orhei. Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt indentificarea sectoarelor de drum oportun pentru un număr cât mai mare de locuitori. Impactul estimat al proiectului de decizie este 95%.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare Programul Guvernamental, planul alocațiilor pentru reparația periodică a drumurilor publice locale, prevederile legislaţiei Republicii Moldova ; Legea 436/2006 privind administrația publică locală, Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legea drumurilor nr.509/1995 .

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 19  iunie 2020,   pe adresa electronică: prim.peresecina@gmail.com, la numărul de telefon 0235-47-236, 0235-42-707, sau pe adresa  MD-3541, str. Ștefan cel Mare 57 satul Peresecina, raionul Orhei, Primăria.

Modalitatea de consultare publică – instituirea grupurilor de lucru permanente.

Proiectul deciziei” Cu privire la selectarea sectoarelor  de drum pentru reparație”  şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială http://peresecina.md/   sau la sediul Primăriei  Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 satul Peresecina, raionul Orhei.