×

Evaluarea pagubelor din urma secetei

Astazi, împreună cu șeful Direcției agricole din cadrul Consiului raional Orhei au fost examinate terenurile însămînțate cu culturi cerealiere de toamnă.

Cu parere de rău seceta a compromis 90%din roada grîului și 100% din roada de orz pentru anul 2020.
Am efectuat actele de constatare și le transmitem spre subvencționarea pagubelor suportate de agricultorii din localitate.
Sperăm ca aceste plăți să fie efectuate, iar agricultorii să reziste provocarilor și să continuie cu aceeași răbdare și curaj munca pentru a ne asigura cu „pîinea cea de toate zilele”.