×

Anunț!

(Publicat: 20.01.2020)

            Primăria Peresecina  inițiază, începând cu data de 20.01.2020 consultarea publică  a proiectului de decizie ,, Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole în scopul exploatării şi valorificării industriale a zăcămîntului de calcar pentru construcţii”

Scopul proiectului este acumularea mijloacelor financiare pentru menținerea și dezvoltarea înfrastructurii satului Peresecina.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii satului Peresecina.

Impactul estimat al proiectului de decizie este utilizarea mijloacelor financiare obținute din  transferarea de către  ,,ACT TRANS,, SRL  la bugetul local a mijloacelor băneşti echivalente cu pierderile cauzate de excluderea terenurilor din circuitul agricol, în scopuri utile comunității

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • 71, art. 99 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828/1991 cu modificările şi complectările ulterioare,
  • 11, art. 12, art. 14 al Legii nr.1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului,
  • Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin HG nr.1170/2016,
  • 14 al Legii RM privind  administraţia publică locală nr.436/2006Legea nr. 436  din 28.12.20006 privind administraţia publică locală.

            Audierea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole în scopul exploatării şi valorificării industriale a zăcămîntului de calcar pentru construcţii” va avea loc la data de 09 februariarie 2020, la ora 10.00, în incinta Casei de Cultură din satul Peresecina.

Proiectul deciziei ,, Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole în scopul exploatării şi valorificării industriale a zăcămîntului de calcar pentru construcţii ” este  disponibil pe pagina web oficială peresecina.sat.md/, compartimentul Transparență decizională, rubrica Proiecte de decizii sau la sediul Primariei satului Peresecina, str. Ştefan cel Mare 56.