×

Anunț

  • Publicat : 17.01.2020

 

Anunț

 

Despre inițierea elaborării deciziei ,,Cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole în scopul exploatării şi valorificării industriale a zăcămîntului de calcar pentru construcţii”

 

Autoritatea publică anunță inițierea elaborării deciziei cu privire la schimbarea destinaţiei terenurilor agricole cu numerele cadastrale:

 

6453201125, 6453201129, 6453201126, 6453201127, 6453201128, 6453201150, 6453201132, 6453201133, 6453201134, 6453201135, 6453201136, 6453201137, 6453314173, 6453314174, 6453314175, 6453314178, 6453314199, 6453313281, 6453313216, 6453314211, 6453313214, 6453313227, 6453313218, 6453313219,

 

suprafaţa totală a terenurilor este de 13.2962 ha

(dintre care 11,1510 ha agricol şi 2,1452 ha grădini),

toate proprietate privată a SRL „Acit-Trans”, amplasate în extravilanul satului Peresecina,

 

și trecerea lor în categoria terenurilor destinate în scopuri miniere, necesare pentru exploatărea şi valorificărea industrială  a zăcămîntului de calcar pentru construcţii „Peresecina”.

 

Necesitatea adoptării deciziei: va permite acumularea surselor financiare pentru dezvoltarea și  

menținerea infrastructurii satului.

 

 

Recomandările pe marginea inițierii elaborării deciziei pot fi expediate pînă pe data de 07.02.2020, ora 13.00,

pe adresa poștală:  s.Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria

pe adresa electronicăprim.peresecina@gmail.com.

la telefonul:  023547236

                           023542707

 

Persoana responsabilă de recepționarea recomandărilor:

Galina Gaiduc- Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina