×

ANUNȚ


(Publicat: 25.11.2019)

Primăria Peresecina  inițiază, începând cu data de 25.11.2019 consultarea publică  a proiectului de buget local Peresecina și  taxelor/impozitelor pentru anul 2020”. 

Scopul proiectului: estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru pentru anul 2020

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: în temeiul Legii nr. 436-XVI/ 2006 privind administraţia publică locală, ţinînd cont de Legea nr.397-XV /2003 privind finanţele publice locale, Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014.

Audierea publică a proiectului de buget local Peresecina și  taxelor/impozitelor pentru anul 2020 va avea loc la data de 06 decembrie 2019, la ora 16.00, în incinta Casei de Cultură din satul Peresecina.

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea bugetului UAT Peresecina pe anul 2020  în prima lectură,precum şi anexele sunt  disponibile pe pagina web oficială peresecina.md, compartimentul Transparență decizională, rubrica Proiecte de decizii sau la sediul Primariei satului Peresecina, str. Ştefan cel Mare 56.