×

ANUNȚ

(Publicat: 11.07.2018)

Anunț

Despre inițierea elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenului

  1. cadastral 64532100265 cu suprafața de 0.7641 ha (intravilan), modul de folosință agricol , din domeniu public în domeniu privat a UAT Peresecuna

Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind trecerea terenului :

  • cadastral 64532100265, cu suprafața de 0,7641 ha (intravilan), categoria de destinație I – Terenuri cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, domeniul public, proprietate publică a UAT Peresecina,

în vederea consultării publice în problema de interes local, care poate avea impact economic, de mediu şi social și asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziei.

Proiectul de decizie menționat urmează să permită vînzarea terenului sus menționat,  în scopul acumulări surselor financiare pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii satului.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului deciziei menționate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 31.07.2019 pe adresa s.Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria și/sau pe adresa electronică :  prim.peresecina@gmail.com.

Tel. 023547236

023542707

Persoana responsabilă :  Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina         Galina Gaiduc