×

ANUNŢ

data publicării: 16.05.2019

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 16.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la  expunerea la licitație a bunurile proprietate publică al UAT Peresecina” :

  1. pentru arendă:

–    terenul cu nr. cadastral 64531010739 cu suprafața de 17,2776 ha (extravilan), cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, domeniul public,

–    terenul cu nr. cadastral 64531010740 cu suprafața de 18,1553 ha, cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, domeniul public,

–    terenul cu nr. cadastral 64533140207 cu suprafața de 2,5 ha, cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, domeniul public.

Scopul proiectului este acumularea mijloacelor financiare pentru menținerea și dezvoltarea înfrastructurii satului Peresecina.

Prevederile de bază ale proiectului sînt informarea largă a cetățenilor și transparența decizională a populației.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii satului Peresecina.

Impactul estimat al proiectului de decizie este utilizarea terenurilor în scopuri utile comunității

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Legea nr. 436 din 28.12.20006 privind administraţia publică locală,
  • Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectului de decizie va constitui pînă la data de 04.06.2019.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pe adresa: raionul Orhei, satul Peresecina, str. Ştefan cel Mare 57, Primăria

pe adresa electronică: prim.peresecina@gmail.com,

la numărul de telefon – 023547236

Proiectul deciziei ,, Cu privire la  expunerea la licitație a bunurile proprietate publică al UAT Peresecina ” este disponibil:

pe pagina web oficială – http://peresecina.md/ sau  la sediul primăriei Peresecina

situat pe adresa  – raionul Orhei, satul Peresecina, str. Ştefan cel Mare. 57