ANUNŢ

(Data publicării 17.05.2019)

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 17.05.2018 consultarea publică a proiectului de decizie ,, Cu privire la expunerea la licitație cu strigare pentru arendă a bunurilor proprietate a UAT Peresecina

  • Terenul agricol cu nr. cadastral 64531060311 cu suprafața de 0.0239 ha, pentru vînzare/cumpărare;
  • Terenul agricol cu nr. cadastral 64533170252 cu suprafața de 0,2282 ha, pentru vînzare/cumpărare;
  • Terenul agricol cu nr. cadastral 64533170253 cu suprafața de 0.2847 ha, pentru

vînzare/cumpărare

Scopul proiectului este acumularea mijloacelor financiare pentru menținerea și dezvoltarea înfrastructurii satului Peresecina.

Prevederile de bază ale proiectului sînt informarea largă a cetățenilor și transparența decizională a populației.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii satului Peresecina.

Impactul estimat al proiectului de decizie este utilizarea terenurilor în scopuri utile comunității

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  • Legea nr. 436 din 28.12.20006 privind administraţia publică locală,
  • Legea nr. 121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 05.06.2019,

pe adresa: raionul Orhei, satul Peresecina, str. Ştefan cel Mare 57, Primăria

pe adresa electronică: prim.peresecina@gmail.com,

la numărul de telefon – 023547236

Proiectul deciziei ,, Cu privire la expunerea la licitație cu strigare pentru arendă a bunurilor proprietate a UAT Peresecina sînt disponibile:

pe pagina web oficială – http://peresecina.md/

sau

la sediul primăriei Peresecina

situat pe adresa  – raionul Orhei, satul Peresecina, str. Ştefan cel Mare. 57