×

Anunț

(Data publicării: 17.04.2019)

Anunț de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind la expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina:

Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina:

  • terenul cu nr. cadastral 64531010739 cu suprafața de 17,2776 ha (extravilan), cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, domeniul public,
  • terenul cu nr. cadastral 64531010740 cu suprafața de 18,1553 ha, cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, domeniul public,
  • terenul cu nr. cadastral 64533140207 cu suprafața de 2,5 ha, cu destinație agricolă, modul de folosință agricol, domeniul public,

în vederea consultării publice în problemele de interes local.

Proiectul deciziei menționate urmează să permită darea în arendă a terenurilor sus menționate în scopul acumulări surselor financiare pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii satului.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului deciziei menționate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 16.05.2019 pe adresa s.Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria și/sau pe adresa electronică :  prim.peresecina@gmail.com.

 

Tel.023547236

023542707

 

Persoana responsabilă :  Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina

                                              Galina Gaiduc