×

ANUNȚ


(Publicat: 26.11.2018)

de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina, din domeniul public-public în domeniul public-privat și proiectul deciziei privind privind schimbarea modului de folosință a terenurilor

Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind trecerea terenurilor proprietate publică a UAT Peresecina, din domeniul public-public în domeniul public-privat :

  • Terenul cu nr. cadastral 64532180777 cu suprafața de 0.0362 ha, pentru darea în arendă;
  • Terenul cu nr. cadastral 64531060311 cu suprafața de 0.0239 ha, pentru vînzare/cumpărare;
  • Terenul cu nr. cadastral 64533170252 cu suprafața de 0,2282 ha, pentru vînzare/cumpărare;
  • Terenul cu nr. cadastral 64533170253 cu suprafața de 0.2847 ha, pentru vînzare/cumpărare;

și proiectului deciziei privind schimbarea modului de folosință a terenurilor cu destinație agricolă  în vederea consultării publice în problemele de interes local.

Proiectul deciziei menționate urmează să vină cu modificările în proiectele actelor administrative care ar oferi utilizarea acestor terenuri cu ulterioara vînzare în scopul acumulări surselor financiare pentru dezvoltarea și menținerea infrastructurii satului.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului deciziei menționate, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie supuse consultărilor publice pot fi expediate pînă pe data de 17.12.2018 pe adresa s.Peresecina, str.Ștefan cel Mare 57, Primăria și/sau pe adresa electronică :  prim.peresecina@gmail.com.

Tel.023547236

023542707

Persoana responsabilă :  Secretarul Consiliului Sătesc Peresecina

Galina Gaiduc