Mesajul primarului

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.” dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Ultimile știri

ANUNȚ

(Publicat: 25.11.2018) Primăria Peresecina  inițiază, începând cu data de 25.11.2019 consultarea publică  a proiectului de buget local Peresecina și  taxelor/impozitelor pentru anul 2020”.  Scopul proiectului: estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru pentru anul 2020 Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie: în temeiul Legii nr. 436-XVI/ 2006 privind administraţia publică locală, ţinînd cont de Legea […]

ANUNŢ

publicat la: 31.07.2019 ,,Cu privire la trecerea terenului nr. cadastral 64532100265 cu suprafața de 0.7641 ha (intravilan), modul de folosință agricol, din proprietate publică domeniu public în proprietate publică domeniu privat al UAT Peresecina”

ANUNȚ

(Publicat: 11.07.2018) Anunț Despre inițierea elaborării proiectului deciziei privind trecerea terenului cadastral 64532100265 cu suprafața de 0.7641 ha (intravilan), modul de folosință agricol , din domeniu public în domeniu privat a UAT Peresecuna Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind trecerea terenului : cadastral 64532100265, cu suprafața de 0,7641 ha (intravilan), categoria […]

ANUNŢ

data publicării: 16.05.2019 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie   Primăria Peresecina iniţiază, începînd cu data de 16.05.2019, consultarea publică a proiectului de decizie ,,Cu privire la  expunerea la licitație a bunurile proprietate publică al UAT Peresecina” : pentru arendă: –    terenul cu nr. cadastral 64531010739 cu suprafața de 17,2776 ha (extravilan), […]

Anunț

(Data publicării: 17.04.2019) Anunț de inițiere a elaborării proiectului deciziei privind la expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina: Autoritatea publică anunță inițierea procesului de elaborare a proiectul deciziei privind expunerea la licitație pentru arendă a bunurilor proprietate publică al UAT Peresecina: terenul cu nr. cadastral 64531010739 cu suprafața de […]